Brugerbetingelser - Doctio

Ved brug af denne hjemmeside og Doctios program (web- eller softwareprogram), accepterer du følgende brugerbetingelser uden nogen form for begrænsninger eller forbehold. Du bedes derfor venligst læse nedenstående betingelser grundigt igennem, før du gør brug af hjemmesiden/programmet. Betingelserne kan på et hvilket som helst tidspunkt blive ændret ved en opdatering af denne meddelelse. Du er underlagt sådanne efterfølgende ændringer og bør derfor besøge hjemmesiden med regelmæssige mellemrum for at blive opdateret på de gældende betingelser, som du er underlagt. Ved at logge på og bruge hjemmesiden erklærer du desuden, at din brug af hjemmesiden vil være i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder for eksempel national lovgivning om beskyttelse af personoplysninger samt de gældende retningslinjer, som du måtte arbejde under.

Samtidig accepterer du at Doctio Aps ikke kan holdes ansvarlig for faktiske eller truende sager som følge af din faktiske eller påståede misbrug af hjemmesiden, herunder for eksempel hvis du ikke overholder disse brugerbetingelser, eller det påstås, at du ikke har overholdt disse brugerbetingelser. Derudover accepterer du, at indholdet og andet materiale der er tilgængeligt på hjemmesiden, alene stilles til rådighed som generel oplysning, og at du selv er ansvarlig for hvordan du bruger oplysninger jf. punkt 4. ansvarsfraskrivelse, rådføre dig med og indhenter juridisk, lovgivningsmæssig eller anden relevant rådgivning for så vidt angår de oplysninger og det andet materiale, der er stillet til rådighed på hjemmesiden.

I de tilfælde, at du ikke kan og vil overholde disse brugerbetingelser oplyst i dette dokument, skal du IKKE klikke ”accepterer brugerbetingelser”, hvorfor du ikke er autoriseret til at bruge Doctios hjemmeside, web- eller softwareapplikation.

1. GENEREL BESKRIVELSE

Doctio programmet er en web-applikation og software applikation ejet af Doctio Aps. Doctio anvendes til at optimere journalføring i elektroniske journalføringsprogrammer. Doctio er et clodbaseret program som tilbyder adgang til Doctios data og avanceret funktioner i programmet. Ved at oprette en bruger, opnår du ikke rettigheder over programmet fraset retten til at bruge programmet jf. denne brugerbetingelse.

2. INTELLEKTUEL EJERSKAB

Brugeren af Doctio har alene ret til at bruge programmet, men har INGEN ejerrettigheder over programmet. Brugeren må ikke modificere, reproducerer, transmitterer eller publicerer nogen informationer, logo, tekster, billeder, software eller andet materiale fra programmet som er ejet af Doctio. Brugeren må ikke ændre eller modificerer koden bag programmet eller dennes database.

         2.1 VAREMÆRKER OG OPHAVSRET

Doctio ejer alle varemærker, servicemærker, varenavne, logoer, ikoner og skrevet materiale på Doctios platforme. Intet på hjemmesiden kan fortolkes til indirekte eller på anden måde at give en licens eller ret til at bruge de varemærker, der er brugt på hjemmesiden uden Doctios skriftlige tilladelse. Det er strengt forbudt at bruge varemærkerne på hjemmesiden eller andet indhold på hjemmesiden, medmindre andet er anført. Billederne på hjemmesiden ejes af Doctio, eller Doctio har tilladelse til at bruge de pågældende billeder. Hverken du eller en personer, som du har bemyndiget, må bruge sådanne billeder, medmindre Doctio har givet sin særlige godkendelse. Enhver uberettiget brug af billederne kan udgøre en overtrædelse af ophavsretslovgivningen, varemærkelovgivningen, lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger samt markedsføringslovgivningen. Ovenstående begrænser dog ikke dine ufravigelige rettigheder under ophavsretsloven.

         2.2 EJERSKAB AF FRASER OPRETTET OG DELT PÅ DOCTIO

Alle fraser, journalkoncepter og andet materiale skrevet af Doctios brugere eller Doctios frasekonsulenter, og som deles på Doctios platforme (webapplikation, softwareapplikation eller lignende) vil omfatte Doctios immaterielle og intellektuelle ejerskab, og kan hvis Doctio finder det relevant og gavnligt, deles og distribueres som Doctio finder det passende. Se uddybende beskrivelse i punkt 5.2

3. FORETNINGSBETINGELSE

         3.1 HANDELSESBETINGELSE

Køb af medlemskab og/eller ydelser fra Doctio er strengt personlige og må ikke overdrages. De loginoplysninger, som giver adgang til Doctio.dk må ikke stilles til rådighed for andre end den person, der tilkøber sig adgang. Materiale som Doctio udarbejder for medlemmer må ikke distribueres, eller offentliggøres. Medlemskab af Doctio betales som en forudbetalt periode, f.eks. 1 år eller som et månedligt abonnement.

         3.2. ÅRLIGE ABONNEMENTER OG ABONNEMENTSFORNYELSE

Årlige abonnementer som forudbetales for den købte periode, forlænges automatisk ved hvert udløb af årsperioden, på det betalingskort du har brugt ved oprettelse. Opsigelse af forudbetalte årlige abonnementer kan ske når som helst i en periode. Ved opsigelse overgår brugeren ved udgangen af den resterende periode i medlemskabet til Doctios gratis abonnement. Brugeren har adgang til Doctios betalte abonnement til udgangen af den resterende periode i medlemskabet. I punkt 3.3 fremgår hvordan man opsiger det månedlige abonnement. Det årlige abonnement opsiges på tilsvarende måde.

         3.3 MÅNEDLIGT ABONNEMENT OG ABONNEMENTSFORNYELSE.

Månedsabonnementer forudbetales for hver måned. Når du vælger månedligt abonnement hos Doctio bliver dit abonnement automatisk fornyet efter 30 dages medlemskab. Det månedlige abonnements beløb trækkes således automatisk ved hvert udløb af månedsperiode, på det betalingskort du har brugt ved oprettelse. Du modtager en kvittering via email for hver abonnementsperiode. I indstillinger fremgår det månedlige gebyr du har betalt, samt hvornår abonnementet fornyes igen. Dine kvitteringer bliver endvidere gemt i "indstillinger" på din bruger. Abonnementet fortsætter således indtil du vælger at opsige abonnementet. Opsigelse kan ske i indstillinger. Opsigelse af forudbetalte månedsabonnementer kan ske når som helst i en periode. Ved opsigelse overgår brugeren ved udgangen af den resterende periode i medlemskabet til Doctios gratis abonnement. Opsiges abonnementet har du adgang til Doctios betalte abonnementog tilhørende tjenester indtil den betalte abonnementsperiode udløber. Herefter overgår du til Doctios gratis abonnement.

Dine betalingskorts informationer lagres ikke af Doctio. Disse gemmes hos vores betalingsudbyder (ANGIV) som formidler betalingen. Hvis dit betalingskort udløber, vil du modtage besked fra vores system om at kort oplysningerne skal opdateres, og dette kan ske via "Indstillinger". Når du opsiger dit abonnement, overgår du til vores gratis abonnement. Dine kortoplysninger vil forsat være gemt på din profil. Vælger du derimod at slette din bruger/profil hos Doctio, slettes alle oplysninger, herunder også betalingskort oplysningerne som er gemt hos betalingsudbyderen.

3.4 VILKÅR GÆLDENDE FOR ALLE TYPER MEDLEMSSKABER OG
ABONNEMENTSTYPER PÅ DOCTIO.

Der ydes ikke fortrydelsesret ved køb af medlemskab på Doctio, tjenester eller ydelser fra Doctio. Rådgivning og alle relaterede tjenester, hvad enten disse betales af brugeren eller ydes gratis, ydes uden ansvar, herunder økonomisk ansvar, juridisk ansvar eller ansvar for direkte eller indirekte tab hos brugeren.

4. BRUGERANSVAR OG ANSVARSFRASSKRIVELSE

         4.1 BRUGERENS SIKKERHEDSANSVAR

Brugeren er alene ansvarlig for de aktiviteter der sker på brugerens profil. En brugerprofil på Doctio er personlig og må ikke videregives eller deles med andre. Bemærk, at du er forpligtet til at beskytte din brugsret mod uautoriseret brug af tredjemand, og at sikre, at det ikke kan bruges af andre mennesker uden din tilladelse. Du skal straks underrette Doctio hvis du bliver opmærksom på at sikkerhedsforskrifterne er blevet overtrådt i forbindelse med de tilgængelige oplysninger på Doctio hjemmeside eller hvis uvedkommende har brugt din loginoplysninger, eller hvis du har fundet tegn på, at en sådan adgang kan finde sted.

         4.2 ANSVARSFRASKRIVELSE

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er materialet på denne hjemmeside stillet til rådighed, som det er og uden nogen form for udtrykkelige eller underforståede garantier. Doctio og dens ejere fraskriver sig alle udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder for eksempel underforståede garantier om funktionalitet og egnethed til særlige formål. Doctio garanterer ikke, at funktionerne indeholdt i materialet på hjemmesiden, vil være uden nedbrud eller fejlfri, at mangler vil blive udbedret, eller at hjemmesiden eller serveren, som stiller hjemmesiden til rådighed, er virusfri eller ikke indeholder andre skadelige elementer. Doctio udsteder desuden ingen garantier for brugen eller resultaterne af brugen af det materiale, der findes på hjemmesiden, for så vidt angår materialets rigtighed, nøjagtighed, pålidelighed mv. Informationen på Doctio er ment som støtte, og ikke erstatning i forholdet mellem patient og læge. Alle oplysninger og informationer på Doctio er tiltænkt sundhedspersonale og IKKE patienter. Oplysningerne på Doctio må på ingen måde tages som erstatning for professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendte læger. På grund af ændringer i den lægefaglige viden, manglende konsensus blandt faglige autoriteter, specielle forhold i hver enkelt konsultation og mulighed for menneskelige fejl, kan hverken lægefaglige, tekniske og administrative bidragsydere eller udgiver garantere, at alle oplysninger er korrekte og fuldstændige i alle henseender og sammenhænge. Vi gør især opmærksom på, at visse informationer kan være forældede. Vi anbefaler derfor, at du tjekker hjemmesidens informationer, inden du bruger dem. Det er dit ansvar at kontrollere om de råd, der er angivet på hjemmesiden, er aktuelle samt sikre dig, at informationerne og oplysningerne er hensigtsmæssige til specifikke processer og formål. Læger, sygeplejersker, studerende og andre brugere/læsere må derfor basere kliniske afgørelser på selvstændige vurderinger og om nødvendigt søge information fra andre kilder, standardværker og produktomtaler. Dette gælder specielt i forbindelse med ordinering af medicin. Indholdet på Doctio må ikke, og kan ikke alene bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge eller foreslå behandling. Doctio kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer på siden. Alt indhold og alle oplysninger på Doctio er udelukkende til information og kan på ingen måde erstatte en lægekonsultation eller anden form for professionel medicinsk rådgivning og/eller behandling. Rettighedshaverne til Doctio fraskriver sig alt ansvar for ethvert mulig krav, som måtte opstå ved brug eller misbrug af indholdet i denne tjeneste. Du (og ikke Doctio) er alene ansvarlig for brugen af materialet på hjemmesiden og i programmet. Oplysningerne og beskrivelserne heri er ikke nødvendigvis fuldstændige beskrivelser af alle gældende vilkår, begrænsninger og betingelser og er alene givet som generel oplysning. Hjemmesiden kan være forbundet med andre hjemmesider, der ikke vedligeholdes af Doctio. Doctio er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider. Et link til sådanne hjemmesider betyder ikke, at Doctio har godkendt eller anbefaler sådanne hjemmesider eller deres indhold.

         4.3 ANSVARSBEGRÆNSNING

Til trods for at Doctio bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte og opdaterede, kan der være fejl eller udeladelser. Doctio garanterer ikke for korrektheden af indholdet på hjemmesiden, og Doctio eller en anden part, der har medvirket til at lave eller stille hjemmesiden til rådighed, hæfter under ingen omstændigheder - herunder for eksempel på grund af uagtsomhed - over for dig for direkte tab, tilfældige tab, indirekte tab, følgeskader eller erstatning som følge af brugen af eller den manglende mulighed for at bruge materialet på hjemmesiden, selvom Doctio eller en repræsentant, som er bemyndiget af Doctio, er blevet informeret om muligheden for sådanne tab. Doctio påtager sig ligeledes intet ansvar for og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på - eller virus, som kan påvirke - dit IT-udstyr eller andet udstyr som følge af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden eller din download af materiale, data, tekst, billeder, videoer eller lyd fra hjemmesiden. De, der vælger at tilgå hjemmesiden, gør dette af egen fri vilje og er ansvarlige for, at lokal lovgivning overholdes.

5. OPLYSNINGER OG INFORMATIONER I PROGRAMMET/PÅ SIDEN.

         5.1 BEGRÆNSNINGER I BRUGEN AF MATERIALE

Denne hjemmeside drives af eller på vegne af Doctio, og indholdet på hjemmesiden tilhører Doctio. Medmindre Doctio har givet sin udtrykkelige tilladelse, må intet materiale på denne hjemmeside eller en anden hjemmeside, der er ejet, drevet, licenseret eller kontrolleret af Doctio blive kopieret, gengivet, uploadet, lagt ud, overført eller distribueret på nogen måde. Du må alene downloade materiale på hjemmesiden til eget brug, dog forudsat at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og ejerskab på materialet. Du må ikke distribuere, ændre, overføre, genbruge, lægge ud igen eller bruge indholdet på hjemmesiden til offentlige eller kommercielle formål, herunder tekster, billeder, lyd og videoer, medmindre Doctio har givet sin forudgående skriftlige tilladelse. Docito giver ikke nogen garanti for, at din brug af materialet på hjemmesiden ikke vil krænke tredjemandsrettigheder.

         5.2 EJENDOMSRETTEN TIL OPLYSNINGER

De oplysninger, som du overfører via hjemmesiden, vil blive behandlet som ikke-fortrolige og som om de ikke er underlagt nogens ejendomsret, og oplysningerne bliver Doctio’s ejendom, medmindre Doctio og du, eller din repræsentant(er), har indgået en hemmeligholdelsesaftale, eller det drejer sig om personlige oplysninger eller fortrolige oplysninger, som du sender til Doctio via hjemmesiden (uanset om dette sker pr. e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer eller forslag). Oplysninger, der ikke er personlige eller fortrolige, kan bruges til alle formål, herunder for eksempel i forbindelse med gengivelse, opfordringer, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse eller meddelelser. Doctio kan bruge de ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i den kommunikation, som du sender til Doctio via hjemmesiden eller på anden måde, til et hvilket som helst formål, herunder for eksempel udvikling og markedsføring af produkter ved brug af sådanne oplysninger, medmindre andet tydeligt angives af dig ved overførelsen.

Ved at accepterer brugen af Doctio (webapplikation og/eller software) samtykker du til, at vi må anvende dine oplysninger mhp. markedsføringer og/eller videregivelse til tredjeparter.

         5.3 TEJSTINDHOLD OG PERSONFØLSOMME DATA

Doctio er et online tekstprogram der anvender prædefineret tekster til indsættelser i andre tekstprogrammer/journalføringsprogrammer. Doctio tillader individualisering, redigering og oprettelse af egne tekststykker (fraser, tekster med mere). Indeholdet på Doctio er universelt tilgængeligt og må ikke indeholde personfølsomme data eksempelvis CPR-nummer, patienters navne, bopæl, fødselsdag, personlige relationer mm. Du (og ikke Doctio ) er alene ansvarlig for at dette overholdes. Der henvises i øvrigt til punktet 4.2. og 4.3.

         5.4. OPLYSNINGER GIVET AF DIG SELV

Brugeren af nærværende hjemmeside har selv det fulde ansvar for de oplysninger, han eller hun opgiver til Doctio, samt for at disse oplysninger ikke krænker tredjeparts rettigheder. Brugeren giver Doctio sit samtykke til at opbevare og anvende indsamlede oplysninger til statistiske analyseformål eller til et andet forretningsspecifikt formål i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder Persondataloven og de markedsføringsretlige regler. Doctio er berettiget til at bruge indholdet i meddelelser fra brugerne – herunder forslag, opfindelser, tegninger, teknikker og ekspertviden – til alle formål som for eksempel udvikling, produktion og/eller markedsføring af produkter eller tjenester samt til at overdrage sådanne informationer og uden begrænsninger gøre disse tilgængelige for tredjepart.

6. INTERNATIONALE BRUGERE

Nærværende hjemmeside kontrolleres, administreres og opdateres af Doctio i Danmark. Doctio stiller ingen garantier for, at informationerne på denne hjemmeside er korrekte, og at produkter og tjenester er tilgængelige i samme udformning, samme omfang eller i henhold til samme betingelser. Når du besøger eller downloader indhold fra denne hjemmeside fra et sted i eller uden for Danmark, er det dit eget ansvar at sikre, at du handler i henhold gældende lovgivning, der hvor du befinder dig.

7. REGISTERBESKYTTELSE

Din brug af hjemmesiden, og din afgivelse af eller tilgang til personoplysninger sker i henhold til Doctios privatlivspolitik: Privatlivspolitik

8. SOFTWARELICENSER

Du accepterer, at den software, der er tilgængelig for dig eller gives til dig på hjemmesiden, kan indeholde teknologi, der er underlagt streng kontrol i henhold til eksportkontrollovgivningen i USA og andre lande og retsområder. Du accepterer, at du ikke vil overføre eller eksportere sådant software i strid med gældende eksportkontrollovgivning. Doctio tillader ikke, at software eller teknisk data downloades eller eksporteres fra hjemmesiden til et retsområde, hvor en sådan handling er forbudt i henhold til eksportkontrollovgivningen. Systemets tilgængelighed og svartider afhænger af vedligeholdelse og eventuelle ikke-planlagte afbrydelser. Derudover er al brug af og adgang til platforme/onlinesystemer, som du kan få adgang til via hjemmesiden eller på anden måde i forbindelse med hjemmesiden, underlagt de betingelser, der er anført i eventuelle aftaler indgået med Doctio.

9. PERSONDATAPOLITIK OG E-MARKETING POLITIK

Der skal bruges nogle personlige oplysninger, såfremt der ønskes medlemskab af Doctio og brugeren accepterer at afgive disse korrekt samt at Doctio kan anvende oplysningerne som beskrevet nedenfor. De oplysninger, der skal afgives er som følger: navn, telefonnummer, e-mail adresse, erhverv og stilling, speciale samt arbejdsplads.

Doctio behandler alle disse oplysninger fortroligt, men kan anvende dem statistisk for brug overfor andre. Der vil aldrig blive videregivet konkrete oplysninger fra en enkelt bruger til en anden bruger af Doctio uden den afgivende brugers udtrykkelige accept. Der videregives heller ikke personfølsomme oplysninger af nogen art til 3. part. Doctio kan videresælge ikke-personfølsomme oplysninger til andre virksomheder, organisationer eller interesser. Registrering af oplysningerne foretages således, at brugeren er opmærksom på hvilke oplysninger der registreres og at brugeren er informeret om præcis hvad der bliver registreret. Doctio forbeholder sig ret til at kontakte medlemmer via email vedr. relevante nyheder, tjenester og øvrigt indhold som relaterer sig til Doctios målsætning og arbejde. Betingelser for brug af Doctio og relaterede ydelser, alt indhold på hjemmesiden samt leveret indhold til enkelte brugere, er Doctios ophavsretlige ejendom med mindre andet er udtrykkeligt aftalt på skrift. Rådgivning ydet af eksterne samarbejdspartnere er Doctio uvedkomne, og er udelukkende forhold mellem den enkelte bruger og den eksterne samarbejdspartner. Brugerens egne indlæg på forum, mail eller på hjemmesiden forbliver Doctios ejendom, og der ydes ikke ansvar for tab af informationen og brugeren accepterer at Doctio kan anvende alle indlæg og deslige som egen produktion.

Medlemsskab af Doctio kan opsiges når som helst via hjemmesiden eller via mail oplyst på www.doctio.dk . Ved sådan opsigelse ophører medlemsskabet når abonnementsperioden udløber. Doctio forbeholder sig ret til uden yderligere varsel, at opsige brugere som misbruger Doctio eller tilhørende tjenester i forhold de ovenstående betingelser eller særskilte betingelser, som er oplyst brugeren i forbindelse med anvendelse af en eller flere tjenester, som er relaterede til Doctio eller som er ejet af Doctio Aps. Ligeledes forbeholder Doctio sig ret til at opsige medlemmer uden yderligere varsel, såfremt medlemmet forfejler at betale et aftalt beløb til tiden. Ligeledes må oplysninger om personer og/eller forhold ikke vidergives til 3. part under nogen omstændigheder. Overtrædelse af disse betingelser for anvendelse af www.doctio.dk  vil medføre omgående sletning af alle foretagede registreringer samt inddragelse af adgang til www.doctio.dk   Doctio kan ændre disse betingelser ved at varsle ændringen på www.doctio.dk og uden anden varsel. Fortsat brug af Doctio.dk og tilhørende tjenester er samtidig accept af de til enhver tid værende betingelser. Brugeren accepterer disse betingelser ved indgåelse af medlemsskab hos og benyttelse af www.doctio.dk

10. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER (GDPR).

Der henvises til Doctios privatlivspolitik.

         10.1 HVAD ER DET FOR OPLYSNINGER, OG HVOR FÅR VI DEM FRA?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i oprettelsen af din bruger, samt bruger af ydelser på hjemmesiden.

         10.2 HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser ved brug af Doctio.dk og vores ydelser. Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og erhverv/stilling/speciale for at kunne identificere dig som bruger og varetage kontakten med dig.

         10.3 HAR VI LOV TIL DET?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

         10.4 HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGERNE OM DIG?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe du har en bruger på Doctio, og i en periode på op til 5 år efter sagens afslutning, hvis du senere opretter en bruger igen. Du kan, til hver en tid, bede os slette alle oplysninger om dig, men vi gør dog opmærksom på at det, i væsentlig grad, vil forringe vores muligheder for at varetage dine interesser, såfremt du senere vil aktivere din bruger igen. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 5-års dagen.

         10.5 RET TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG DATAPORTABILITET

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til at få adgang til dine persondata. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via email: kontakt@doctio.dk.

         10.6 RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

         10.7 RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

         10.8 RET TIL SLETNING (RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Se ydermere punkt 10.4.

         10.9 RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af denne rettighed, skal du kontakte os via mail: Kontakt@doctio.dk.

         10.10 MERE INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

Vedrørende databeskyttelse kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen

         10.11 KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

11. SUNDHEDSPERSONALE OG REKLAMER

Doctio er alene en platform tiltænkt sundhedspersonale. På doctios gratis webapplikation vil der derfor forekomme reklame for receptpligtig medicin. Vi fører reklamer på hjemmesiden for at kunne holde så mange features som overhovedet muligt gratis. Jf. lægemiddellovens § 66, stk. 1, nr. 1, må der ikke reklameres for receptpligtige lægemidler over for offentligheden. Ved offentlighed forstås enhver, der ikke er læge, tandlæge, farmaceut, sygeplejerske, farmakonom, jordemoder, bioanalytiker, klinisk diætist, radiograf, social- og sundhedsassistent eller studerende inden for et af disse fag, jf. lægemiddellovens § 66, stk. 2. Når du opretter en gratis bruger på Doctio erklærer du på tro og love, at du sundhedspersonale. Ved sundhedspersonale forstås læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 849 af 29. april 2021 om reklame m.v. for lægemidler til mennesker (som ændret ved bekendtgørelse nr. 134 af 25. januar 2022). Er du IKKE sundhedspersonale, er du IKKE berettiget til at bruge Doctios gratis online webapplikation.

Har du et betalt Doctio abonnement via enten månedlig el. årlig abonnementsbetaling, vil du få adgang til både Doctios softwareapplikationen og webapplikation uden reklamer. Er du ikke sundhedspersonale (f.eks. lægesekretær mm), er du kun berettiget til at bruge Doctios platforme, såfremt du har en af Doctios betalte abonnementsløsninger. Ophører det betalte abonnementsløsninger på et senere tidspunkt hvorved du overgår til Doctios gratis webapplikation, har du ikke længere rettighed til at anvende Doctios platforme såfremt du ikke er sundhedspersonale (jf. ovenstående erhverv).

I de tilfælde, at du ikke kan og vil overholde disse brugerbetingelser oplyst i dette dokument, skal du IKKE klikke ”accepterer brugerbetingelser”, hvorfor du ikke er autoriseret til at bruge Doctios hjemmeside, web- eller softwareapplikation.