Din hjælp til journalføring i en travl hverdag


Gør som tusindvis af andre - optimer din journalføring med Doctio. Aldrig har det været nemmere og hurtigere at journalføre. Brug mindre tid bag computeren og få mere tid til patienterne.

hero image

3.100+

Læger

2.300+

Lægestuderende

500+

Sygeplejesker

100+

Andre faggrupper

img-1

Læger og speciallæger

Brug dine egne fraser, benyt vores store bibliotek af fraser, eller ret fraserne til så de passer dig. Spar tid med Doctios softwareprogram, der hurtigt og nemt indsætter fraser via “Smart-Makro” funktionen, uanset hvilket journalsystem du bruger.

img-1

Medicinstuderende og yngre læger

Fraser kan anvendes som et effektivt læringsredskab i klinikken. Fraser kan hjælpe til at huske at spørge til og undesøge for klinisk relevante elementer i anamnesen og den objektive undersøgelse.

img-1

Sygeplejersker

En stor arbejdsbyrde og øget dokumentationskrav er tidskrævende. Ved at nedbringe tidsforbruget på journalføring, frigiver det tid til dine kerneopgaver. Fraser, klik-fraser og Doctios “Smart-Makro” kan give mere tid i en travl hverdag.

img-1

Sekretær

Transskription af forskellige problemstillinger kan være tidskrævende. Doctios funktioner kan optimere transskriptionsprocessen og andre skrive opgaver, og dermed frigøre tid til andre vigtige opgaver.

Stort bibliotek af fraser og journalkoncepter

Doctio tilbyder et stort bibliotek med over 400 fraser og del-fraser indenfor forskellige sygdomme, symptomer, årskontroller, rutinekontroller, procedurer og ordinationer til brug i almen praksis, speciallægepraksis og på sygehus. Fraserne er skrevet og gennemlæst af læger, og bliver løbende speciallægevalideret for at sikre den højeste faglige og juridiske kvalitet. Fraser kan øge produktiviteten, behandlingskvaliteten og fungere som et læringsredskab, der kan hjælpe med at afdække vigtige elementer i konsultationerne. På platformen findes også forskellige journalkoncepter som er klar til download og udprint.

Prøv gratis

Opret dine egne fraser, og personliggør Doctios fraser

Måden at journalføre på er en faglig præference og skøn, og derfor har vi gjort det muligt at tilpasse fraserne til dit behov. Du har hos Doctio mulighed for at oprette dine egne fraser eller redigere eksisterende fraser, så de passer nøjagtig til dig. Desuden har du mulighed for at sende og modtage fraser mellem kollegaer, samt at tilgå Doctios online fraseforum.

Kommer snart

Cloudbaseret teknologi der virker på tværs af journalsystemer

Doctio gør det muligt at have dine personlige fraser lige ved hånden - uanset om din arbejdsplads skifter fra praksis til lægevagten, du roterer i uddannelsesstillinger eller bare starter et nyt sted. Vores web -og softwareapplikation er desuden uafhængig af forskellige journalsystemer, så hvis du skifter journalsystem mellem Clinea, XMO, Sundhedsplatformen, EPJ etc., eller regionen skifter system, mister du ikke dine fraser. Du har ubegrænset plads til dine fraser.

Kommer snart

Software med makrofunktion og autosuggestion

Vi fokuserer på brugervenlighed og ønsker at gøre journalføring let gennem automatiseret makrofunktion med autosuggestion (vi kalder det Smart-Makro). Smart-Makro kan hurtigt og tidsbesparende indsætte fraser eller del-fraser i dit journalsystem vha. et selvvalgt tastaturklik. Hvis du ikke helt kan huske det præcise navn på frasen, som du prøver at indsætte, vil den indbyggende autosuggestion hjælpe dig med at foreslå den frase, du prøver at indsætte.

Kommer snart

GDPR sikkert og øget juridisk sikkerhed

Vores platform er sikker, og du kan uden problemer bruge Doctio på interne computere i private klinikker, på sygehuset eller uden for landets grænser. Vi behandler ikke patient-personfølsomme data. Doctio kan være være med til at øge din juridiske sikkerhed. I et travlt system kan det ske, at man ikke får journalført allerede givne informationer eller undersøgelser grundet tidspres, hvilket kan resultere i klager. Fraser kan sikre, at man får adspurgt om, undersøgt for og givet relevante informationer og ultimativt får det journalført sufficient. Fraserne skal jf. Journalføringsbekendtgørelsen tilpasses, så teksten passer til den konkrete patientkontakt, og der ikke fremgår irrelevante oplysninger.

Prøv gratis
Thomas Villumsen, Medstifter af Doctio

Thomas Vilhelmsen, Læge, Medstifter af Doctio

Læger med en vision

Transformér måden at journalføre på

Øget krav om dokumentation, flere patienter og færre hænder til at gøre arbejdet har skabt et behov for nye løsninger til at frigive tid for sundhedspersonale. Vores vision er at optimere journalføring, nedbringe tid bag computeren og skabe luft til kerneopgaverne.

I kontrast til traditionelle journalsystemer og indbyggede frasesystemer er vi en personlig cloudbaseret frase-database. Vi tilbyder en web- og softwareapplikation, der virker på tværs af journalsystemer, som øger effektiviteten og mindsker tiden brugt på journalføring.

Teamet bag

Stort ajourført og valideret frasebibliotek

Målet er at tilbyde et stort og bredt funderet bibliotek af fraser inden for forskellige sygdomme, diagnoser, symptomer, procedurer, årskontroller, rutinekontroller samt del-fraser inden for den objektive undersøgelse, ordinationer og informationer etc. Aktuel indeholder biblioteket over 400 fraser, og der kommer løbende flere til. Alle fraser er skrevet og gennemgået af læger og andet relevant sundhedspersonale. Udvalgte fraser vil løbende blive speciallægevalideret for at opnå den højeste faglige kvalitet.

Opret dig gratis
img title

Personlige fraser der kan deles

Måden at journalføre på er en faglig præference og skøn, og derfor har vi gjort det muligt at tilpasse fraserne til dit behov. Hos Doctio har du mulighed for at oprette dine egne fraser, redigere eksisterende fraser samt mulighed for at sende og modtage fraser imellem kollegaer.

Doctio gør det muligt at have dine personlige fraser lige ved hånden - uanset om din arbejdsplads skifter fra praksis til lægevagten, at du roterer i uddannelsesstillinger eller bare starter et nyt sted. Vores web-og softwareapplikation er desuden uafhængig af forskellige journalsystemer, så hvis du skifter journalsystem mellem Clinea, XMO, Sundhedsplatformen, EPJ etc., eller regionen skifter system, mister du ikke dine fraser. Du har ubegrænset server plads til dine fraser.

Kommer snart
img title

Software med makrofunktion og autosuggestion

Foruden alle de gratis funktioner er der mulighed for at opgradere til premium og få adgang til vores software. Softwaren installeres på din computer og kører i baggrunden. Du kan i dit nuværende journalsystem let indsætte fraser fra din Doctio frasedatabase ved hjælp af en makrofunktion med autosuggestion (vi kalder det Smart-Makro). Smart-Makro kan hurtigt og tidsbesparende indsætte fraser ind i dit journalsystem vha. et selvvalgt tastaturklik. Hvis du ikke helt kan huske det præcise navn på frasen, som du prøver at indsætte, vil den indbyggende autosuggestion hjælpe dig med at foreslå den frase, du prøver at indsætte.

Kommer snart
img title

Brug del-fraser til let at skrive dit journalnotat

Foruden indsættelse af hele fraser for sygdomme, symptomer, årskontroller mm., giver Smart-Makro muligheden for hurtigt og nemt at indsætte del-fraser af f.eks. den objektive undersøgelse, behandlingsplaner, procedurer, ordinationer, informationer, samtykke ect., uden at du, i modsætning til de tradtionelle indbyggede frasesystemer, skal åbne nye vinduer, foretage flere tastatur- og museklik eller lave eksterne søgninger for at finde dine fraser.

Kommer snart
img title

Beskrevet i

Hold dig opdateret


Skriv dig op til nyhedsbrev, og få besked når der er nyheder og værdifuld viden fra Doctio. Du kan til hver en tid melde fra. Vi deler ikke dine oplysninger med tredjepart.

Tilmeld nyhedsbrev